NEWS

{{item.date}}

{{item.title.VNM}}

{{toHTML(item.desc.VNM, $index)}}

Ước mơ – Cuộc sống - Gia đình


Ước lấy cuộc sống của bạn
Thưc hiện ước mơ của bạn

Liên hê chúng tôi

TAIWAN OFFICE
DREAMTEK
INTERNATIONAL CORPORATION
A: No. 7-1, Dahu Rd.,
Xiangshan Dist., Hsinchu City
300110, Taiwan(R.O.C)
T: +886 - 3 - 539 - 8718
F: +886 - 3 - 539 - 8719
VIETNAM FACTORY
Công Ty cổ phần quốc tế Pancera
A: Khu công nghiệp Gò Dầu,Xã Phúc Thái, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, VN
T: +84 - 061 - 354 - 1905/906/907
F: +84 - 061 - 355 - 1158

This site is not support IE9 or below, please update your IE or other modern browsers.